Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η επιλογή εταιρείας φωτοβολταϊκών (21/03/2011)

Ολοένα μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ηλιακή ενέργεια με την παροχή λύσεων “με το κλειδί στο χέρι”. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογούν μια σειρά από παραμέτρους, από την αναγνωρισιμότητα του σήματος και την εμπειρία του παρόχου μέχρι το εύρος των υπηρεσιών που θα του καλύψει, ενώ απαραίτητη είναι μια έρευνα αγοράς για σύγκριση κόστους/υπηρεσιών.
 
Εξάλλου ανακύπτουν για τον κάθε ενδιαφερόμενο μια σειρά από ερωτήματα όπως: ποιό είναι το κόστος της επένδυσης σε μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα κάτω από 10kw και το όφελος που θα αποκομίσει κάποιος, ποιο είναι το κόστος για φωτοβολταϊκά σε στέγη – ταράτσα, πόση ενέργεια παράγει, τι έξοδα συντήρησης απαιτούνται, η τιμή της kwh είναι σταθερή.
 
Όλα τα παραπάνω καθώς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση πρέπει να απαντηθούν πριν κανείς αποφασίσει να επενδύσει στην ηλιακή ενέργεια.
 
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα βασικά κριτήρια που πρέπει να εξετάσει ο υποψήφιος επενδυτής πριν επιλέξει την εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού είναι τα εξής:
 
1. Η εμπειρία της εταιρείας, δηλαδή πόσα χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο και με ποιο ακριβώς αντικείμενο.
2. Η υποδομή της σε ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό.
3. Η εσωτερική της οργάνωση, αν υπάρχουν δηλαδή τμήματα μελέτης, ανάλυσης, τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
4. Ο βαθμός ανεξαρτησίας ως ενεργειακός σύμβουλος.
5. Με πόσες εταιρείες εξοπλισμού συνεργάζεται, από ποιες χώρες προέρχονται και πόσο «επώνυμες» είναι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το αν συνεργάζεται επίσης με μία ή περισσότερες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.
6. Τι είδους δεσμεύσεις αναλαμβάνει. Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που λειτουργούν ως “call centers” με άλλη επωνυμία για την προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών, οι οποίες κατόπιν αναθέτουν σε τρίτους το έργο με τη μορφή υπεργολαβίας. Επίσης υπογράφουν συμβόλαιο συντήρησης, το οποίο το εκχωρούν μετά σε τρίτες εταιρείες, με αποτέλεσμα τελικά με άλλον να μιλάτε για το έργο εγκατάστασης του Φ/Β, άλλος να το εγκαθιστά και άλλος να αναλαμβάνει τη συντήρησή.
7. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τις διάφορες “δελεαστικές” εγγυήσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν εγγύηση ηλιοφάνειας μέχρι εγγύηση επιτοκιακού κινδύνου.
8. Μελετήστε προσεκτικά τους όρους της σύμβασης, να ελέγξετε καλά ποιος σας εγγυάται και τι, καθώς και το αν το νομικό πρόσωπο που προσφέρει την εγγύηση θα είναι το ίδιο με αυτό που θα συζητάτε και ύστερα από 2-3 έτη.
 
Πηγή: energypress.gr