Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Μικρές ανεμογεννήτριες στα νησιά: κανονιστική πράξη από το ΥΠΕΚΑ ζητά η ΡΑΕ (16/12/2014)

Μετά από καταγγελία που δέχθηκε η Ρυθμιστική Αρχή για μη παραλαβή αιτήσεων σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς και για την καθυστέρηση έκδοσης όρων  σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών σε ολόκληρη την Ελλάδα, η ΡΑΕ ζητεί από το υπουργείο ΠΕΚΑ την έκδοση κανονιστικής πράξης, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να μπορεί να εξετάζει και να χορηγεί όρους σύνδεσης για  μικρές ανεμογεννήτριες.

 Σημειώνεται ότι, το θέμα έγινε γνωστό κατόπιν καταγγελίας των Ηλία Φωτιάδη και Γεωργίου Περιστέρη κατά του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία κατήγγειλαν την παράβαση των διατάξεων του Ν. 3851/2010 ως προς  την παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών από την πλευρά του Διαχειριστή του συστήματος ΜΔΝ, αναφορικά με τον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης παραλαβής των αιτήσεων εγκατάστασης μικρών αιολικών σταθμών  στα ΜΔΝ και συγκεκριμένα στο σύμπλεγμα των νησιών Πάρου – Νάξου – Ίου.

 Όπως υποστηρίζουν οι δύο καταγγέλλοντες, «η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, αρνείται παράνομα να ανοίξει τη διαδικασία και να δεχθεί τις αιτήσεις για τη σύνδεση μικρών ανεμογεννητριών», επικαλούμενη προβλήματα  χωροθέτησης και πολεοδομικής νομιμοποίησης, αλλά και την ανάγκη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων προκειμένου να «διασφαλιστεί ο σύννομος κατά την κείμενη νομοθεσία χαρακτήρας της αδειοδότησης των  μικρών Α/Γ και φυσικά η σύννομη μελλοντική εκτέλεση αυτών».

Όπως υποστηρίζει η ΡΑΕ, σε απόφασή της που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, «οίκοθεν συνάγεται ότι υπάρχει παράβαση από την πλευρά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως προς τη μη αποδοχή των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα από το 2010 έως και το 2013.

Ωστόσο, ελλείψει ειδικής κανονιστικής ρύθμισης δεν ήταν δυνατή από την πλευρά του Διαχειριστή η εξέταση και η χορήγηση όρων σύνδεσης σε μικρούς αιολικούς σταθμούς, οπότε ως προς το σκέλος της μη αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων, η καταγγελία δεν ερείδεται σε νόμιμη βάση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων, αφενός των άρθρων 4 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013, και 4 παρ. 5 του ν. 3468/2006, αφετέρου του διατακτικού της 2831/2010 Απόφασης ΡΑΕ διατυπώνεται απερίφραστα η σύμπτωση των βουλήσεων του κοινού νομοθέτη και του Ρυθμιστή να εξασφαλίσουν την πρόοδο για την εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων έως 50 ΚW στα ΜΔΝ,

Εκκρεμεί από το ΥΠΕΚΑ η έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4203/2013».

Τέλος, ζητά από το υπουργείο ΠΕΚΑ την έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4203/2013».

Πηγή: www.econews.gr