Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Νέες μειωμένες τιμές αναφοράς για έργα ΑΠΕ (28/03/2020)

Μειωμένες κατά περίπου 10% είναι οι νέες τιμές αναφοράς για τις περισσότερες κατηγορίες έργων ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών, όπως επικαιροποιούνται με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον υφυπουργό Γ. Θωμά, για τα αιολικά εκτός διαγωνισμών φυσικών και νομικών προσώπων (από 60 KW έως 3 MW) η τιμή αναφοράς διαμορφώνεται στα 72 ευρώ/MWh το 2022, από 79 ευρώ/MWh που θα ισχύσει την επόμενη χρονιά. Επίσης, για χερσαία αιολικά ενεργειακών κοινοτήτων (έως 6 MW), μειώνεται στα 75 ευρώ/MWh τη μεθεπόμενη χρονιά, από τα 82 ευρώ/MWh που θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2021.

Σε ορισμένες πάντως κατηγορίες έργων, η αναπροσαρμογή κινείται σε μικρότερο ύψος. Χαρακτηριστικά, για μονάδες βιοαερίου με ισχύ >1 MW και ≤3 MW, η τιμή αναφοράς αναπροσαρμόζεται στα 209 ευρώ/MWh, έναντι της ισχύουσας τιμής των 225 ευρώ/MWh.

Με την απόφαση, καθορίζονται επίσης σταθερές τιμές αναφοράς για τα «μικρά» φωτοβολταϊκά, απεμπλέκοντάς τις από τις τιμές πρόκρισης έργων της ίδιας τεχνολογίας κατά τους πρόσφατους διαγωνισμούς. Ετσι, για τα έργα ιδιωτών καθορίζεται στα 63 ευρώ/MWh, ενώ για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά (έως 500 KW) και τα πάρκα ενεργειακών κοινοτήτων (έως 1 MW), η τιμή καθορίζεται στα 65 ευρώ/MWh.

Οσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών αναφοράς, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών θα ισχύσουν για έργα που θα τεθούν σε λειτουργία από τις αρχές του 2021. Στην περίπτωση των χερσαίων αιολικών, και με δεδομένο ότι για την επόμενη χρονιά θα ισχύσουν οι τιμές που προέβλεπε η απόφαση του ΥΠΕΝ του Μαρτίου 2019, οι νέες αποζημιώσεις θα ισχύσουν για έργα που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους, του έτους δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 1.1.2022. Από την ίδια ημερομηνία θα τεθούν εν ισχύι οι νέες τιμές αναφοράς και για σχεδόν όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ΑΠΕ.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ (αναδημοσίευση B2Green)