Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Από 8 Μαΐου αιτήσεις για net metering στo ΔΕΔΔΗΕ (01/04/2015)

Με προσωρινό «ταβάνι» τα 100 KWp και αρχικά μόνο για το δίκτυο χαμηλής τάσης ξεκινούν από τις 8 Μαΐου οι αιτήσεις στο ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (γνωστό και ως net metering).

 

Όπως ανακοινώθηκε από το λειτουργό του δικτύου, τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

 

Σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεχτεί μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά[1], 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι με νεότερη ανακοίνωση θα προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης καθώς και τις θέσεις υποδοχής των αιτημάτων σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές.

Επιπλέον, εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κλπ).

Όπως έχει γράψει η Agrenda, το net metering μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο συμπίεσης του κόστους παραγωγής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι ακόμα και αλιείς μπορούν να εγκαταστήσουν µικρά φωτοβολταϊκά ισχύος έως 20 KW για αυτοπαραγωγή ενέργειας η οποία θα συµψηφίζεται µε την ενέργεια που καταναλώνουν οι µονάδες τους.

Αν η παραγόµενη ενέργεια είναι περισσότερη, τότε ο παραγωγός θα πιστώνεται τη διαφορά χρησιµοποιώντας ως «αποθήκη» το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνει µόνο για το υπόλοιπο (καταναλισκόµενη ενέργεια µείον εκείνη που παρήγαγε).

Πρακτικά ένας αγρότης έχει τη δυνατότητα να καλύψει µέσω ιδιοπαραγωγής τουλάχιστον το 70% (ποσοστό που δυνητικά µπορεί να ανέβει έως και 90%) του ρεύµατος που καταναλώνει την αρδευτική περίοδο.

Πηγή: agronews.gr