Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ημερίδα για τα φωτοβολταϊκά και το Net Metering


Ημερίδα του ΑΠΘ με θέμα την «Προώθηση της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του βέλτιστου ενεργειακού συμψηφισμού» διοργανώθηκε στις 20 Νοεμβρίου, με μεγάλη συμμετοχή.
Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΑΠΘ οργάνωσε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ μια Ημερίδα με αντικείμενο τη βέλτιστη εφαρμογή του συμψηφισμού ενέργειας σε συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά (ΦΒ).

Η Ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ομότιτλου Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου: «Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.

Σκοπός της Ημερίδας, που παρακολούθησαν πάνω από 200 άτομα ήταν να δημιουργήσει ένα βήμα γόνιμου διάλογου και προβληματισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αντικειμενική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την αναζήτηση καλών πρακτικών για την ορθολογική επέκτασή των και να καταλήξει σε συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι η αγορά των ΦΒ συστημάτων και η παραπέρα επέκτασή τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι σήμερα πλήρως στάσιμη και σε κρίσιμη κατάσταση, εξαιτίας των νέων, ιδιαίτερα χαμηλών εγγυημένων τιμών αγοράς ΗΕ που έχουν οριστεί. Φαίνεται ότι το σύστημα αυτό της ενίσχυσης έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του, οι δε τιμές αυτές δεν μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για επενδύσεις στο χώρο αυτό.

Η συνολική κατάσταση που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων, την αποδοτικότητά τους και τους στόχους του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και γενικότερα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων (έξυπνα δίκτυα, μελλοντική διείσδυση συστημάτων συμπαραγωγής σε μεγάλη κλίμακα).

Ο συμψηφισμός ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τα ΦΒ συστήματα παραγωγής ΗΕ. Ο ισοσκελισμός των τιμών αγοράς-παραγωγής (grid parity) είναι εφικτός με τα σημερινά δεδομένα ακόμη και χωρίς έσοδα από την πώληση της περίσσιας ενέργειας.

Ο συμψηφισμός ενέργειας μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για άλλες πράσινες πηγές ενέργειας στο επίπεδο της διανομής, όπως η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης. Συνεπώς το έργο PV-NET είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων.

Εκείνο μάλιστα που τονίστηκε ιδιαίτερα, είναι ότι απαιτείται ένας προσεκτικός σχεδιασμός για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, ενδεχόμενα συνδυασμένος και με άλλους περιορισμούς, ώστε να μην δημιουργηθούν νέες στρεβλές καταστάσεις στην αγορά της ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή το έργο PV-NET φιλοδοξεί να συμβάλλει σημαντικά ως ένα κατάλληλο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό πολιτικών και επενδύσεων, έτσι ώστε η συνέχιση της χρήσης ΦΒ για την παραγωγή ΗΕ να είναι για το αμοιβαίο όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Αναλυτικότερα, μετά τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Τμήματος ΗΜΜΥ Καθ. Κ. Γ. Χασάπη, του Διευθυντή του Εργαστηρίου ΣΗΕ ΑΠΘ, Καθ. Δ. Λαμπρίδη και του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος κ. Θ. Κολότσιου, ο Αν. Καθ. Γρηγόρης Παπαγιάννης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου παρουσίασε το έργο PV-NET, τις δράσεις που περιλαμβάνει και τα προβλήματα που έρχεται να αντιμετωπίσει στο χώρο της προώθησης της παραγωγής ΗΕ από ΦΒ. Ο κ. Γ. Παπαγιάννης έκλεισε την παρουσίασή του με τα ερωτήματα στα οποία το έργο θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις.

Στη συνέχεια ο Επ. Καθ. του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου, κ. Γ. Χριστοφορίδης παρουσίασε το θέμα του ισοσκελισμού του κόστους παραγωγής ενέργειας από ΦΒ με τις τιμές πώλησης της ΗΕ στους καταναλωτές. Με τη χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων και με αναλυτική διερεύνηση των σχετικών παραμέτρων ο κ. Γ. Χριστοφορίδης κατέληξε, ότι με βάση τις ισχύουσες τιμές ΗΕ για οικιακούς καταναλωτές στην Ελλάδα, ο ισοσκελισμός του κόστους είναι δυνατός για καταναλώσεις πάνω από 2000 kWh το τετράμηνο και εγκαταστάσεις από 7 kWp και πάνω. Ο χρόνος αποπληρωμής της εγκατάστασης είναι μικρότερος στη Ν. Ελλάδα (Δωδεκάνησα) και μεγαλύτερος στη Β. Ελλάδα (Έβρος). Τυχόν αυξήσεις στις τιμές της ΗΕ για τους καταναλωτές θα είναι προφανώς ευεργετικές για τη χρήση συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας, ενώ η Κύπρος με τις υψηλές τιμές ΗΕ που έχει, ισοσκέλισε ήδη το κόστος της ΦΒ ενέργειας.

Στο σημείο αυτό ο Τομεάρχης Ανάλυσης και Λειτουργίας Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης κ. Ν. Τακόλας, έκανε μια σύντομη παρέμβαση, στην οποία παρουσίασε τη σημερινή (με ημερομηνία 19/11/2013!) κατάσταση από πλευράς ΑΠΕ στο δίκτυο της Περιφέρειας ΜΘ. Ο κ. Τακόλας επεσήμανε ότι με 1.3 GW συνδεδεμένες ΑΠΕ, το δίκτυο διανομής στη ΜΘ είναι
σε πραγματικά κρίσιμη κατάσταση για την υποδοχή νέων συνδέσεων.

Παρόμοιο αντικείμενο είχε κ αι η επόμενη παρουσίαση του κ . Α . Ζαφειράκη , πρώην Τομεάρχη Ανάλυσης και Λειτουργίας Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης. Ο κ. Ζαφειράκης παρουσίασε γλαφυρά τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν λόγω της αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στα δίκτυα διανομής και αφορούν σε υπερτάσεις, αντίστροφη ροή ισχύος, αποσυντονισμό των συστημάτων προστασίας κλπ. Τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο μοναδικός τρόπος ουσιαστικής και όχι προσωρινής αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών είναι η ανάπτυξη συστημάτων τηλέ-ελέγχου και τηλεπίβλεψης των δικτύων αυτών, μετατρέποντάς τα σε «έξυπνα δίκτυα – smart grids», καθώς η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ είναι ανάλογη των επενδύσεων σε αυτοματοποίηση των υφιστάμενων δικτύων και όχι αναγκαστικά της δημιουργίας νέων.

Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας μετά το διάλλειμα ήταν αφιερωμένο στο θέμα του συμψηφισμού ενέργειας. Ο κ. Δ. Κυριακίδης, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εταιρειών ΦΒ Ελλάδος, αφού τόνισε ότι ο συμψηφισμός ενέργειας είναι ήδη νόμος του Κράτους με εκκρεμότητα την έκδοση των απαιτούμενων ΠΔ και ΚΥΑ που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του, παρουσίασε τις θέσεις του Συνδέσμου στο θέμα του συμψηφισμού ενέργειας με ΦΒ. Ο κ. Κυριακίδης τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη για χρήση ενός μόνο, κοινού μετρητή για την καταναλισκόμενη και πωλούμενη ενέργεια, την ανάγκη μείωσης του τέλους διασύνδεσης που σήμερα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και πρότεινε να πιστώνεται η πλεονάζουσα ενέργεια των ΦΒ στον καταναλωτή για μελλοντικό συμψηφισμό μέσα σε περίοδο ενός έτους. Ο κ. Κυριακίδης παραδέχθηκε ότι το σύστημα εγγυημένων τιμών πώλησης ενέργειας από ΦΒ έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι ο συμψηφισμός μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση που θα επιτρέψει τη συνέχεια της διείσδυσης των ΦΒ στα δίκτυα.

Η επόμενη παρουσίαση από τον κ. Σ. Λουμάκη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από ΦΒ (ΣΠΕΦ) είχε σαν θέμα την ‘Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και τη ζήτηση’. Ο κ. Λουμάκης παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση των παραγωγών ενέργειας από ΦΒ, οι οποίοι έχοντας επενδύσει πάνω από 2 δις € αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων από καθυστερήσεις πληρωμών, υπερφορολόγηση, καχυποψία κλπ. Ο κ. Λουμάκης ανέφερε ότι ο ΛΑΓΗΕ οφείλει στους παραγωγούς ενέργειας από ΦΒ πάνω από 900 εκατομμύρια €. Παραδέχθηκε ότι η εξάπλωση των ΦΒ τα 3 τελευταία χρόνια ήταν υπέρογκη, ξεπερνώντας τους εθνικούς στόχους για το 2020. Η τεράστια αυτή και απρογραμμάτιστη διείσδυση, σε συνδυασμό με τη σημαντική πτώση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, επιδείνωσε τις στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας. Σχετικά με το συμψηφισμό ενέργειας από ΦΒ, ο κ. Λουμάκης επεσήμανε ότι μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή για την περαιτέρω ανάπτυξη ΦΒ συστημάτων, αλλά απαιτούνται προσεκτικά και καλά σχεδιασμένα βήματα από την αρχή, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα.

Στην τελευταία ομιλία, ο Καθ. Α. Μπακιρτζής, μέλος του Εργαστηρίου ΣΗΕ ΑΠΘ, παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής εργασίας που εξέτασε την επίδραση των ΦΒ και των ΑΠΕ γενικότερα, στην οριακή τιμή συστήματος για την ηλεκτρική ενέργεια. Ο κ. Μπακιρτζής έδειξε ότι μετά από εκτεταμένη ανάλυση όλων των σχετικών παραμέτρων, η διείσδυση των ΑΠΕ οδηγεί σε ελαφρά χαμηλότερες τιμές χονδρεμπορικής πώλησης της ΗΕ μέχρι το έτος 2020 στην Ελλάδα.

Πηγή: www.4green.gr

http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/98983.asp#