Εξοικονομώ II: Παράταση προθεσμιών Α΄& Β’ κύκλου (07/04/2020)

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, παρατείνονται συγκεκριμένες προθεσμίες, τόσο για τον Α’ όσο και για το Β’ κύκλο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας, παρατείνονται τα εξής:

 

Α’ κύκλος

Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου

Για τις αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 έως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται ως και τις 30.06.2020.

 

Β’ κύκλος

Προθεσμία επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος
Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης δανείου και για τις οποίες η προθεσμία επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται ως και τις 30.06.2020.

 

 

 

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος