Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Παρουσίαση νέου προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” (03/08/2020)

Σήμερα παρουσιάζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” όπως θα είναι ο νέος τίτλος ενός από τα δημοφιλέστερα προγράμματα του ΕΣΠΑ του περίφημου “Εξοικονομώ κατ᾽ οίκον”.

Με το νέο πρόγραμμα θα ενισχύονται παρεμβάσεις που στοχεύχουν τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει νέα κίνητρα πχ για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Ως προς τις αλλαγές του νέου προγράμματος αυτές είναι συνοπτικά:

Με τις επιδοτούμενες από το πρόγραμμα παρεμβάσεις θα απαιτείται κατ᾽ ελάχιστον η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κατά 3 κατηγορίες .

Θα προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού επιδότησης για κατοικίες που κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες (Η και Ζ), με τον όρο να προκύπτει πρόσθετη ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά 4 κατηγορίες, μετά τις παρεμβάσεις.

Επίσης θα διευρύνονται οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αλλά και τα εισοδηματικά όρια.

Τέλος θα προβλέπεται επιπλέον ποσοστό επιδότησης στις λιγνιτικές περιοχές της Δ. Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα επιλέξιμες ήταν οι παρεμβάσεις για αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης ψύξης. Πλέον θα προστεθούν:

• Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (smart home)
• Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ-φωτοβολταϊκά
• Ηλεκτρικοί φορτιστές για τροφοδοσία ηλεκτρικών αυτοκινήτων
• Συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες)

Στόχος του νέου προγράμματος είναι να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του νέου ΕΣΕΚ που προβλέπουν την αναβάθμιση 60 χιλιάδων σπιτιών ετησίως και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% σε σχέση με το 2017. Μέχρι σήμερα από το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ᾽ οίκον αναβαθμίστηκαν κατά μέσο όρο 12300 κατοικίες ετησίως.

Οφέλη

Με το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ αναμένεται να υπάρξουν εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη και οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

– Κινητοποίηση αγοράς για την υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, στήριξη κατασκευαστικού κλάδου, με μεγάλο ποσοστό ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας

– Διατήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εγχώριο κλάδο δομικών υλικών

– Κίνητρο για μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μικρής κλίμακας επενδύσεις κτιριακών υποδομών

– Μέτρο ενίσχυσης/κίνητρο για την ενεργειακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

– Δημιουργία προϋποθέσεων για το άνοιγμα νέων αγορών (Smart Home Market), κίνητρο μετάβασης σε “έξυπνες” πόλεις.

 

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)