Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αναπτυξιακός νόμος: τα πρόσθετα κίνητρα για τις ΑΠΕ (29/1/2013)

Πρόσθετα κίνητρα για επεκτάσεις σε ΑΠΕ παρέχει το πιο πρόσφατο κείμενο του Νομοσχεδίου για τον αναπτυξιακό νόμο.
 
Παράλληλα, προωθεί επεκτάσεις σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις και επαναλειτουργία εταιρειών.
 
Ειδικότερα, οι νέες αλλαγές που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνουν:
 
– Για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής.
 
– Στις στρατηγικές επενδύσεις μπορούν να ενταχθούν και αυτές των οποίων επιμέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων.
 
Όσον αφορά στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, επιδοτούνται δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και για ανακύκληση του ύδατος. Χρηματοδοτούνται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν δρόμους, στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού, κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης, καθώς και έργα διαμόρφωσης επιφανειών προς εκμετάλλευση.
 
Ιδρύεται, τέλος, Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων στην οποία συστήνονται και υπάγονται Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής (με διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Πολεοδομίας, Περιβαλλοντικών Όρων, Δασών, Αιγιαλού και Παραλίας, Αρχαιολογικών Αδειών).
 
Όπως αναφέρει το capital.gr, στο νομοσχέδιο διατηρούνται οι διατάξεις που εντάχθηκαν μετά τη διαβούλευση και ανοίγουν τις επιδοτήσεις στον τουρισμό, με έμφαση σε θεματικό και υγείας σε δημόσια πάρκινγκ, πλωτές εξέδρες, έργα πολιτικού μηχανικού στην ενέργεια. Παραμένει επίσης η δυνατότητα για άδειες παραμονής για όποιον έχει ακίνητο 300.000 ευρώ και για στρατηγικούς επενδυτές.
 
Πηγή: econews.gr