Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

ΥΠΕΝ: Τον Δεκέμβριο ο νέος κύκλος αιτήσεων για Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (15/09/2020)

Μετατίθεται για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου (από τον Οκτώβριο που προβλεπόταν αρχικά) ο κύκλος υποβολής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των νέων αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Βεβαίωση) ή Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Βεβαίωση Ειδικών Έργων).

Η σχετική ρύθμιση βρίσκεται σε τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής (αφορά στην κύρωση των δυο Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκαν τον Αύγουστο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας).

Η μετάθεση του νέου κύκλου αιτήσεων κρίθηκε σκόπιμη καθόσον μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φορέα Αδειοδότησης, θα έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των εκκρεμών αιτήσεων.

Η διάταξη προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

1.Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020 (Α’92), ειδικά κατά τον κύκλο υποβολής αιτήσεων του Οκτωβρίου 2020 δεν υποβάλλονται:

α) Νέες αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων

β) Αιτήσεις για τροποποίηση άδειας παραγωγής ή βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων στις κάτωθι περιπτώσεις:

βα) επέκτασης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός αν η επέκταση αυτή επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή ήδη εκδοθείσα άδεια παραγωγής.

ββ) αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής περισσότερο από 10%

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020, υποβάλλονται νέες αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων καθώς και αιτήσεις τροποποίησης βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων ή άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα του Δεκεμβρίου 2020.

 

ΠΗΓΗ: energypress