Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Οι Συστάσεις της Κομισιόν για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας στη Μεσόγειο (13-09-2016)

 
 
Στις 8 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η τελική παρουσίαση του προγράμματος ZEBRA 2020. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) που θα βασίζεται σε έρευνες αγοράς και ειδικές βάσεις δεδομένων και συνεπώς θα παράγει δεδομένα και κατευθυντήριες για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των πολιτικών εφαρμογής.
 
Οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο ΕΔΩ.
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλο είχε η παρουσίαση των συστάσεων της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής (2016/1318 της 29ης Ιουλίου 2016) σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
 
Μεταξύ άλλων οι συστάσεις δίνουν οδηγίες για τη συνιστώμενη κατανάλωση πρωτογενής ενέργειας στη μεσογειακή ζώνη που αφορά την Ελλάδα και είναι:
 
– Γραφεία: 20-30 kWh/(m2.έτος) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 60 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη της τυπικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ύψους 80-90 kWh/(m2.έτος),
 
– Νέες μονοκατοικίες: 0-15 kWh/(m2.έτος) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 50 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη της τυπικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ύψους 50-65 kWh/(m2.έτος).
 
Το συνέδριο παρακολούθησε κλιμάκιο του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της αντιπροσωπίας με τον υπεύθυνο πολιτικής της γενικής γραμματείας ενέργειας Vasco Ferreira και με τον διευθυντή έρευνας τους ευρωπαϊκού ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, BPIE, Maarten De Groote, για θέματα του συλλόγου.

 
 
 
Πηγή: energia.gr