Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες ή σε αγρότες (20/12/2019)

 

76000

Όπως υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του ο ΔΑΠΕΕΠ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ <= 1 MW ή σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ < 500 kW, που τέθηκαν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019, η τιμή αναφοράς που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης είναι 79,32 €/MWh.

 

 

 

Πηγή: B2Green (16/12/2019)

 

 

 

Επικαιρότητα