Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ (11-05-2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-05-2016
 
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα τρία από τα τέσσερα πρώτα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με αντικείμενο την "Αναβάθμιση των πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", την "ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών", και τη "νεοφυή επιχειρηματικότητα".
 
Αναλυτικότερα, με βάση τα σημερινά δεδομένα οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι οι παρακάτω:
– "Νεοφυής επιχειρηματικότητα" καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης 24/5/2016
– "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης 6/6/2016
– "Αναβάθμιση των πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης 9/6/2016
 
Το ενδιαφέρον των υποψήφιων δικαιούχων κορυφώνεται όσο οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φτάνουν στη λήξη τους, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση αναμένεται ότι η αξιόλογηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα μετά τη λήξη της προθεσμίας και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο μηνών.
 
Υπάρχει ακόμα δυνατότητα για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση έως και πριν τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, καθόσον στη φάση της υποβολής δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός είδους δικαιολογητικού, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μετά την αξιολόγηση και την έγκριση της πρότασης.
 
Για περισσότερες πληρφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους σχετικούς αναρτημένους συνδέσμους ή να επικοινωνήσετε μαζί μας :