Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” (21/08/2015)

Σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ Β’ 3071/14.11.2014 σχετικά με τη Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενημερώνει τους Καταναλωτές φυσικού αερίου, τους ωφελούμενους της Δράσης και τους επαγγελματικούς φορείς του τομέα φυσικού αερίου, σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Δράσης, η οποία δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ Β’ 1753/19.08.2015.
 
Συγκεκριμένα:
 
1. Οι ωφελούμενοι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου), έως και τις 31/08/2015. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στην ΕΠΑ έως τις 31/08/2015, θα γίνεται αποδέσμευση του σχετικού ποσού επιχορήγησης.
 
2. Μια αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του Άρθρου 8, έως τις 30/09/2015.
 
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των άρθρων 10 και 11, δύναται να υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης του άρθρου 11 (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.), το αργότερο έως τις 23/10/2015. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θεμελιώνει δικαίωμα πληρωμής. Η παραπάνω ημερομηνία αφορά την προσκόμιση παραστατικών και την έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.
 
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα προβεί άμεσα σε τηλεφωνική και έγγραφη ενημέρωση των αιτούντων, με στόχο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού απορροφητικότητας του κονδυλίου της Δράσης.

 

 Πηγή : ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ