Η εταιρεία μας παρέδωσε τον πρώτο υβριδικό μετατροπέα StorEdge SE10K

Η εταιρεία μας διασύνδεσε με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης και παρέδωσε το πρώτο Φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering με χρήση του υβριδικού μετατροπέα StorEdge SE10K της SolarEdge.

Το έργο λόγω της κατασκευής της στέγης με διαφορετικές κλίσεις και προσανατολισμούς, καθώς και των σκιάσεων λόγω των διαφορετικών επιπέδων και των καπνοδόχων, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί με την χρήση βελτιστοποιητών ισχύος Power Optimizers της εταιρείας SolarEdge, για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας σε επίπεδο μεμονωμένου Φωτοβολταϊκού συλλέκτη.

Ο εν λόγω μετατροπέας παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και υποστήριξης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μία συσκευή.

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος