Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Η εταιρεία μας παρέδωσε τον πρώτο υβριδικό μετατροπέα StorEdge SE10K

Η εταιρεία μας διασύνδεσε με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης και παρέδωσε το πρώτο Φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering με χρήση του υβριδικού μετατροπέα StorEdge SE10K της SolarEdge.

Το έργο λόγω της κατασκευής της στέγης με διαφορετικές κλίσεις και προσανατολισμούς, καθώς και των σκιάσεων λόγω των διαφορετικών επιπέδων και των καπνοδόχων, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί με την χρήση βελτιστοποιητών ισχύος Power Optimizers της εταιρείας SolarEdge, για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας σε επίπεδο μεμονωμένου Φωτοβολταϊκού συλλέκτη.

Ο εν λόγω μετατροπέας παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και υποστήριξης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μία συσκευή.