Επαναπιστοποίηση GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd πρόσφατα επαναπιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για την τριετία 2014-2017.

Πρόκειται για τη δεύτερη στη σειρά επαναπιστοποίηση, από το 2008 που πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρεία για την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στην άσκηση των δραστηριοτήτων της αναφορικά με το Σχεδιασμό-Μελέτη, Εμπορία, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων, ούσα από τις πρώτες εταιρείες φωτοβολταϊκών που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Σήμερα η εταιρεία επέκτεινε το πεδίο πιστοποίησής της εκτός από τη Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων, ώστε να περιλαμβάνει και την Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης (Θέρμανση-Μόνωση Κτιρίων) – μία ακόμα πρωτοπορία της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd. Η εταιρεία άλλωστε συνεχίζει να ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς της και να βελτιώνει τις διαδικασίες ποιότητάς της όποτε χρειάζεται.

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος