Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Επαναπιστοποίηση GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd πρόσφατα επαναπιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για την τριετία 2014-2017.

Πρόκειται για τη δεύτερη στη σειρά επαναπιστοποίηση, από το 2008 που πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρεία για την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στην άσκηση των δραστηριοτήτων της αναφορικά με το Σχεδιασμό-Μελέτη, Εμπορία, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων, ούσα από τις πρώτες εταιρείες φωτοβολταϊκών που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Σήμερα η εταιρεία επέκτεινε το πεδίο πιστοποίησής της εκτός από τη Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων, ώστε να περιλαμβάνει και την Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης (Θέρμανση-Μόνωση Κτιρίων) – μία ακόμα πρωτοπορία της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd. Η εταιρεία άλλωστε συνεχίζει να ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς της και να βελτιώνει τις διαδικασίες ποιότητάς της όποτε χρειάζεται.