Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Κατάταξη του πρότυπου καταλύματος Eco Green Living στην Ενεργειακή Κατηγορία Α+

 

Πιστοποιήθηκε η ύψιστη ενεργειακή απόδοση του πρότυπου καταλύματος διακοπών Eco Green Living, που κατασκεύασε η εταιρεία το Μάιο του 2015 στην Τορώνη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το εκδοθέν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α/Π 17627/2016) η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι Α+. Στην υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου συμβάλλει σημαντικά το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής (Net Metering), η παραγόμενη ενέργεια του οποίου προορίζεται για ιδιοκατανάλωση τους μήνες λειτουργίας του καταλύματος, ενώ τους υπόλοιπους μήνες εγχέεται στο Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρισμού και συμψηφίζεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, καθώς και το ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας για την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης και την υποβοήθηση της θέρμανσης. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου παίζει η επιλογή της χρήσης Αντλίας Θερμότητας ως μεθόδου ψύξης-θέρμανσης, η οποία είναι inverter και έχει πολύ υψηλό COP, και έχει ως αποτέλεσμα τη πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα ψύξης-θέρμανσης με χρήση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας. Ακόμα στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση συμβάλει η εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED χαμηλής ονομαστικής ισχύος, όπως και η λειτουργία συστήματος διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (Building Management System) με τη χρήση του ενιαίου ανοιχτού πρωτοκόλλου KNX, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του κτιρίου για την διαχείριση και τον έλεγχο του φωτισμού, των ρολλών/σκιάστρων, του συστήματος ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού, της μέτρησης ενέργειας, του συστήματος ασφάλειας και τη δημιουργία αυτοματισμών με βάση τις ανάγκες του καταλύματος για τη μείωση της κατανάλωσης. Τέλος, στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου συμβάλλει και η χρήση λευκών συσκευών υψηλής ενεργειακής κατηγορίας Α++ και κυκλοφορητών και άλλων συσκευών μηχανοστασίου inverter χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι μειωμένες ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου είναι πρωτίστως xάρη στην πολύ καλή περιμετρική και μόνωση της στέγης του κτιρίου και την τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων με τριπλούς υαλοπίνακες με πολύ χαμηλό συντελεστή θερμοδιαπερατότητας.

 

02-02-2016