Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

KNX PARTNER

Το προσωπικό της εταιρείας ολοκλήρωσε επιτυχώς τη βασική εκπαίδευση KNX και αποτελεί πλέον πιστοποιημένο KNX partner (αρ. συνεργάτη 45412).

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη νέα αυτή συνεργασία, με την οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα του Κτιριακού Αυτοματισμού και των Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS-Building Energy Management Systems) για τη διαχείριση κεντρικών λειτουργιών και τη μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων.

Τα παραπάνω συστήματα σε συνδυασμό με την υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα, τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης στο κέλυφος και το δώμα του κτιρίου, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης με αντλίες θερμότητας και ηλιακά συστήματα ή κλιματιστικές μονάδες, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς ιδιόχρηση (από Φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες), αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέους χαμηλής κατανάλωσης, εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων, κτλ. μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας που αποτελεί ένα σημαντικό λειτουργικό έξοδο των κτιρίων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των παραπάνω παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ΕΣΠΑ ή του Αναπτυξιακού Νόμου.

knx