Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

GLOBAL – ENERGY Stores

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd αναζητά νέους συνεργάτες-εμπορικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα!

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία διαθέτει στους συνεργάτες της-εμπορικούς αντιπροσώπους, τις παρακάτω παροχές :

 • Έντυπο διαφημιστικό υλικό
 • Επιδαπέδια διαφημιστικά banner
 • Φωτεινή επιγραφή-πινακίδα
 • Δείγματα προϊόντων

 Ενώ αναλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Ενημέρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών αδειοδοτικής διαδικασίας και φακέλου χρηματοδότησης
 • Υποβολή αιτήσεων και διεκπεραίωση αδειοδοτικής διαδικασίας
 • Υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Εξειδικευμένη μελέτη εφαρμογής και διαστασιολόγηση
 • Υποβολή προσφοράς
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
 • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης

Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με τη GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία της εταιρείας.