Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες

Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες της σειράς Premium είναι από τους πιο αποδοτικούς της αγοράς και είναι διαθέσιμοι σε δύο μεγέθη. Ο Premium 2.01 χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, ενώ ο PremiumPro 2.85 προτιμάται όταν πρέπει να εγκατασταθεί μεγαλύτερη επιφάνεια συλλεκτών. Οι συλλέκτες Premium είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να υποστηρίζουν και τη θέρμανση, και όχι μόνο το ζεστό νερό.

Συλλέκτης PremiumPro 2.85 συνολικής επιφάνειας 2,85m2 [2240x1270x99 mm 55 kg]
Συλλέκτης PremiumPro 2.85 συνολικής επιφάνειας 2,85m2 [1270x2240x99 mm 55 kg] (οριζόντιος)
Συλλέκτης Premium 2.01 συνολικής επιφάνειας 2,01m2 [1902x1063x86 mm 38 kg]

Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες PremiumPlan είναι ειδικά σχεδιασμένοι για συστήματα όπου οι συλλέκτες είναι ενσωματωμένοι στη σκεπή ή ξαπλωμένοι πάνω στη σκεπή με πολύ μικρό διάκενο. Οι συλλέκτες PremiumPlan είναι διαθέσιμοι σε δύο μεγέθη. Ο PremiumPlan 2.03 χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο, ενώ ο PremiumPlan 2.85 που έχει μεγαλύτερη επιφάνεια είναι δυνατόν να εγκατασταθεί σε μεγαλύτερα συστήματα με λιγότερους συλλέκτες.

Συλλέκτης PremiumPlan 2.85 συνολικής επιφάνειας 2,85m2 [2242x1273x97 mm 49 kg]
Συλλέκτης PremiumPlan 2.03 συνολικής επιφάνειας 2,03m2 [1787x1137x97 mm 35 kg]