ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ηλιακών θερμοσιφώνων ανάλογα με τον τύπο των ηλιακών συλλεκτών και τον τύπο του boiler. Τα συστήματα αυτά διατίθενται με βάσεις στήριξης για ταράτσα ή κεραμοσκεπή.

Για ποιότητα ηλιακών συλλεκτών υψηλή και πολύ υψηλή, οι παρακάτω συνδυασμοί είναι δυνατοί :
1 συλλέκτης σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 1,9m2 με boiler χωρητικότητας 120lt
1 συλλέκτης σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 2,29m2 με boiler χωρητικότητας 160lt
1 συλλέκτης σε οριζόντια τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 2,76m2 με boiler χωρητικότητας 200lt
2 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 4,56m2 με boiler χωρητικότητας 300lt

Για κανονική ποιότητα ηλιακών συλλεκτών και boiler ελεύθερης κυκλοφορίας (free circulation / close loop type), οι παρακάτω συνδυασμοί είναι δυνατοί :
1 συλλέκτης σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 2,00m2 με boiler χωρητικότητας 120lt
2 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 3,00m2 με boiler χωρητικότητας 160lt
2 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 3,80m2 με boiler χωρητικότητας 200lt
3 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 6,00m2 με boiler χωρητικότητας 300lt

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος