Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ηλιακών θερμοσιφώνων ανάλογα με τον τύπο των ηλιακών συλλεκτών και τον τύπο του boiler. Τα συστήματα αυτά διατίθενται με βάσεις στήριξης για ταράτσα ή κεραμοσκεπή.

Για ποιότητα ηλιακών συλλεκτών υψηλή και πολύ υψηλή, οι παρακάτω συνδυασμοί είναι δυνατοί :
1 συλλέκτης σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 1,9m2 με boiler χωρητικότητας 120lt
1 συλλέκτης σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 2,29m2 με boiler χωρητικότητας 160lt
1 συλλέκτης σε οριζόντια τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 2,76m2 με boiler χωρητικότητας 200lt
2 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 4,56m2 με boiler χωρητικότητας 300lt

Για κανονική ποιότητα ηλιακών συλλεκτών και boiler ελεύθερης κυκλοφορίας (free circulation / close loop type), οι παρακάτω συνδυασμοί είναι δυνατοί :
1 συλλέκτης σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 2,00m2 με boiler χωρητικότητας 120lt
2 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 3,00m2 με boiler χωρητικότητας 160lt
2 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 3,80m2 με boiler χωρητικότητας 200lt
3 συλλέκτες σε κατακόρυφη τοποθέτηση συνολικής επιφάνειας 6,00m2 με boiler χωρητικότητας 300lt