Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd βασίζεται στην ικανοποίηση του πελάτη και διασφαλίζεται με την εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι η διαρκής εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, ενώ εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση και των προμηθευτών.  Αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των έργων είναι το ίδιο σημαντική για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και διασφαλίζεται με την παρακολούθηση των έργων και της τήρησης των κανονισμών της εταιρείας.