ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Χωρητικότητα

Ισχύς
0
KW

Μάθετε περισσότερα

Πληροφορίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

Φωτοβολταϊκό έργο με καρφωτές βάσεις συνδεδεμένο στο Δίκτυο Μέσης Τάσης

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραγωγή και πώληση ενέργειας στο Δίκτυο

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος