Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
 
Στη «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» θέλοντας πάντα να προσφέρουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες, δημιουργήσαμε μέσα από την πολυετή μας εμπειρία ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, που σκοπό έχει να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, μέσω της εξάλειψης τυχόν δυσλειτουργιών και της διόρθωσης τυχόν ελλείψεων που μπορεί να παρουσιάζονται.
 
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των υπηρεσιών μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένας συνηθισμένος φωτοβολταϊκός σταθμός ονομαστικής ισχύος 100 kW:
 
400 – 454 φωτοβολταϊκά πλαίσια (panel)
24.000 – 27.240 κυψέλες πυριτίου
860-968 βύσματα σύνδεσης (connectors)
1.170 – 1.600 μέτρα καλωδίων DC
1-15 μετατροπείς τάσης (πίνακες AC)
200 – 300 μέτρα καλωδίων AC
 
Ενώ στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ονομαστική ισχύς >100 kW), τα παραπάνω μεγέθη είναι αντιστοίχως πολλαπλάσια και επιπλέον περιλαμβάνεται υποσταθμός με μετασχηματιστή και πεδίο μέσης τάσης.
 
 Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία/ βλάβη οποιουδήποτε από τα παραπάνω εξοπλισμού μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία και απόδοση του φωτοβολταϊκού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις βλαβών:
 
Υπέρβαση θερμοκρασίας λειτουργίας μετατροπέα
Σφάλμα συστήματος μετατροπέα
Διαρροή ρεύματος στο μετατροπέα
Φθορά μόνωσης καλωδίων (π.χ. τριβές λόγω αέρα)
Φθορά συνδέσμων καλωδίων (κακό πρεσάρισμα)
Καμένη κυψέλη στα πάνελ (hot spot)
Βραχυκυκλωμένη δίοδος στα πάνελ
Αυξημένη βρωμιά στα πάνελ (λίπη, κολλώδεις επικαθήσεις, βροχή με σκόνη, σκόνη περιβάλλοντος, κτλ.)
Σφάλμα υποσταθμού μέσης τάσης
 
Από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τουλάχιστον μία από τις παραπάνω βλάβες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φωτοβολταϊκού, και εάν δεν γίνει γρήγορα αντιληπτή, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγής άρα απώλεια εσόδων πολλών ημερών μέχρι και εβδομάδων. 
 
Από τα παραπάνω είναι λοιπόν κατανοητό ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός είναι ένας αρκετά σύνθετος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που αποτελείται από πολλά εξαρτήματα, η καλή λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για τη μέγιστη απόδοση του φωτοβολταϊκού. Απαραίτητη λοιπόν είναι η τακτική συντήρηση του φωτοβολταϊκού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.
 
Στην «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» έχουμε σχεδιάσει ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, που σκοπό έχει αφενός να σας απαλλάξει από το βάρος της συνεχούς παρακολούθησης του φωτοβολταϊκού σας, αφετέρου δε να σας εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος άρα και εσόδων.
 
 
Αναφορές αποδόσεων Φωτοβολταϊκών Σταθμών της εταιρείας
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω μέσους όρους αποδόσεων φωτοβολταϊκών σταθμών που λειτουργούν πάνω από έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι και τέσσερα χρόνια:
 
– 1.610 kWh/kW με σταθερές βάσεις στήριξης στο Νομό Καβάλας, 1.620 kWh/kW στο Νομό Κιλκίς, 1.690 kWh/kW στο Νομό Φωκίδας, 1.570 kWh/kW στο Νομό Δράμας, 1.590 kWh/kW στο Νομό Έβρου, 1.575 kWh/kW στο Νομό Χαλκιδικής, 1.705 kWh/kW στο Νομό Λέσβου.
 
1.900 kWh/kW με κινητές βάσεις στήριξης μονού άξονα στο Νομό Σερρών, 2.130 kWh/kW στο Νομό Φωκίδας.
 
2.260 kWh/kW με κινητές βάσεις στήριξης διπλού άξονα στο Νομό Λέσβου, 2.130 kWh/kW στο Νομό Κιλκίς, 2.110 kWh/kW στο Νομό Χαλκιδικής.
 
1.540 kWh/kW σε βιομηχανική στέγη (δώμα) στο Νομό Θεσσαλονίκης, 1.452 kWh/kW σε βιομηχανική στέγη (πάνελ) στο Νομό Θεσσαλονίκης, 1.465 kWh/kW σε βιομηχανική στέγη (πάνελ) στο Νομό Κοζάνης.
 
 
Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» ανήκει στις άμεσα αναγνωρίσιμες και πρωτοπόρες εταιρίες της αγοράς της Ελλάδας και παγκοσμίως, καθώς έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και μάλιστα με διαφορετικές τεχνολογίες συστημάτων στήριξης (σταθερά και κινητά) αλλά και εφαρμογές όλων των ειδών (πάρκα, αγροτικά, βιομηχανικές στέγες, οικιακές στέγες, αυτόνομα συστήματα).
 
Η εταιρία έλαβε επίσης διάκριση για έργο της που κατατάσσεται στο Ευρωπαϊκό Top 10 των καλύτερων Φ/Β συστημάτων με την υψηλότερη απόδοση με κινούμενες βάσεις δύο αξόνων.
solarworldlogo  aleo Logo RGB schueco solarwatt
 rec  siliken ISOFOTON Logo 23894923
 sol sunpower-logo suntech Image1
luxor