Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Συντήρηση φωτοβολταϊκών > 100 kw

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 
 
       Στην GLOBAL–ENERGY Solutions Ltd θέλοντας να προσφέρουμε πάντα πρωτοποριακές υπηρεσίες απαραίτητες στους επενδυτές ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών και μέσα από την πολυετή μας εμπειρία δημιουργήσαμε ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης που σκοπό έχει να εξασφαλίσει και να μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσής σας, βελτιώνοντας τις όποιες δυσλειτουργίες ή ελλείψεις μπορούν να ανιχνευτούν.
 
Πριν προχωρήσουμε στις υπηρεσίες μας θα θέλαμε να σας δείξουμε με απλό τρόπο το μέγεθος του φωτοβολταϊκού σας σταθμού που θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε την αναγκαιότητα της συντήρησης.  Ένα πάρκο 1MW για παράδειγμα κατά μέσο όρο αποτελείται από:
 
4160 με 4340 ηλιακούς συλλέκτες /1MW (Solar panels) ή και περισσότερα..
300.000 κυψέλες πυριτίου!!!
17.740 βύσματα σύνδεσης (MC4) !!!
15.000 μέτρα καλωδίων !!!
Πίνακες, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό κ.α. 
Υποσταθμό μέσης τάσης 
 
Από τα παραπάνω είναι εύκολα κατανοητό πως ο φωτοβολταϊκός σας σταθμός είναι ένας αρκετά σύνθετος ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός, που αποτελείται από πολλά εξαρτήματα η καλή συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του.
 
Επίσης έχετε στην διάθεσή σας την δυνατότητα να παρακολουθείτε την λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου σας μέσω διαδικτύου και να γνωρίζετε καθημερινά την παραγωγή του και την γενική κατάσταση λειτουργίας του. Γενική, γιατί δεν καλύπτει όλες τις πιθανές βλάβες ή σφάλματα που μπορεί να προκύψουν και δεν είναι δυνατόν να τα αντιληφθεί κανείς ακόμα και εάν έχει τεχνικές γνώσεις. Μερικές από αυτές είναι οι:
 
Σφάλμα Ανεμιστήρα Αντιστροφέα (inverter)
Υπέρβαση Θερμοκρασίας Αντιστροφέα (inverter)
Σφάλμα Μόνωσης Καλωδιώσεων
Μειωμένος Βαθμός Απόδοσης (COP, coefficient of performance)
Σφάλμα Συστήματος Αντιστροφέα (inverter)
Διαρροή Ρεύματος στον Αντιστροφέα (inverter)
Γήρανση των πάνελ σε βαθμό μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο (δεν ισχύουν οι όροι εγγύησης)
Φθορά στην μόνωση των καλωδιώσεων (π.χ. τριβές λόγω αέρα) (βλάβη)
Φθορά στους συνδέσμους των καλωδιώσεων (MC4) (κακό πρεσάρισμα MC4 από κατασκευής)   (βλάβη)
Καμένη κυψέλη στα πάνελ (hot spot) (βλάβη)
Βραχυκυκλωμένη δίοδος στα πάνελ (βλάβη)
Αυξημένη ρύπανση – βρωμιά στα πάνελ (καπνιές, λίπη, κολλώδεις επικαθήσεις,  βροχή με σκόνη, σκόνη περιβάλλοντος κλπ)
Ελαττωματική/ατελή γείωση
Ασυμμετρία Φάσεων ΔΕΗ κ.α.
 
Από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τουλάχιστον μια από τις παραπάνω βλάβες ή από τα σφάλματα λειτουργίας μπορεί να παρουσιαστεί  μια φορά το χρόνο το λιγότερο σχεδόν σε κάθε πάρκο, και αν δεν γίνει γρήγορα αντιληπτή, μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες παραγωγές δηλαδή χαμένα χρήματα πολλών ημερών ή/και εβδομάδων.
 
Απαραίτητη είναι λοιπόν η Συντήρηση για τον φωτοβολταϊκό σας σταθμό. Συντήρηση η οποία θα πετυχαίνει να διατηρεί ο σταθμός σας τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης σε όλα τα έτη της λειτουργίας του αποδίδοντας σε εσάς τις καλύτερες χρηματικές αποδόσεις.  
 
Στην GLOBAL–ENERGY Solutions Ltd έχουμε σχεδιάσει ένα πακέτο υπηρεσιών Συντήρησης που σκοπό έχουν αφενός να σας απαλλάξουν από το βάρος και το άγχος της συνεχούς παρακολούθησης του πάρκου σας, αφετέρου δε να σας εξασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος και χρήματος για εσάς.
 
Αναφορές αποδόσεων φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας
 
Ενδεικτικά αναφέρονται σταθμοί παραγωγής που έκλεισαν ένα έως τέσσερα ολόκληρα έτη λειτουργίας και ως εκ τούτου μπορούμε να στηριχθούμε σε ασφαλείς ενδείξεις απόδοσης, όπως:
 
Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής με σταθερές βάσεις στήριξης στην Καβάλα 1.599kWh/kW, στο Κιλκίς 1.603 kWh/kW, στην Δεσφίνα 1691kWh/kW.
Με κινητές βάσεις στήριξης μονού άξονα στις Σέρρες 2.010kWh/kW.
Με κινητές βάσεις στήριξης διπλού άξονα στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης 2.142kWh/kW, στην Αλεξανδρούπολη  2.212kWh/kW, στο Κιλκίς 2.221kWh/kW. 
Σε βιομηχανική στέγη σε Δώμα στην βιομηχανική Καλοχωρίου 1.584kWh/kW, σε οροφή πάνελ στην βιομηχανική Ωραιοκάστρου 1.452 kWh/kW.
 
Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» ανήκει στις άμεσα αναγνωρίσιμες και πρωτοπόρες εταιρίες της αγοράς της Ελλάδας και παγκοσμίως, καθώς έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε φωτοβολταϊκές  εγκαταστάσεις όλων των τεχνολογιών στήριξης (σταθερά και κινητά) καλύπτοντας όλο το φάσμα οικιακών, βιομηχανικών στεγών, ιδιωτών σε αγροτεμάχια και αγροτικών