Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Συντήρηση οικιακών φωτοβολταϊκών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην GLOBAL–ENERGY Solutions Ltd θέλοντας πάντα να προσφέρουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες και με βάση την πολυετή μας εμπειρία, δημιουργήσαμε ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης για επενδυτές ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, που σκοπό έχει να εξασφαλίσει και να μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσής σας, επιδιορθώνοντας τις όποιες δυσλειτουργίες ή ελλείψεις μπορούν να ανιχνευτούν.

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των υπηρεσιών μας θα θέλαμε να σας δείξουμε με απλό τρόπο το μέγεθος του φωτοβολταϊκού σας σταθμού που θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε την αναγκαιότητα της συντήρησης. Ένα πάρκο 10 kWγια παράδειγμα κατά μέσο όρο αποτελείται από:

– 38 με 42 ηλιακούς συλλέκτες (Solar panels) ή και περισσότερα.

– 2.880 κυψέλες πυριτίου!!!

– 80 βύσματα σύνδεσης (MC4) !!!

– 150 μέτρα καλωδίων !!!

– Πίνακες, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό κ.α. 

Από τα παραπάνω είναι εύκολα κατανοητό πως ο οικιακός φωτοβολταϊκός σας σταθμός είναι ένας αρκετά σύνθετος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που αποτελείται από πολλά εξαρτήματα η καλή συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του.

Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σας συστήματος μέσω του διαδικτύου και να ελέγχετε καθημερινά την παραγωγή του και τη γενική κατάσταση λειτουργίας του. Ωστόσο δεν καλύπτει όλες τις πιθανές βλάβες ή σφάλματα που μπορεί να προκύψουν και δεν είναι δυνατόν να τα αντιληφθεί κανείς ακόμα και εάν έχει τεχνικές γνώσεις. Μερικές από αυτές είναι οι:

• Σφάλμα Ανεμιστήρα Αντιστροφέα (inverter)

• Υπέρβαση Θερμοκρασίας Αντιστροφέα (inverter)

• Σφάλμα Μόνωσης Καλωδιώσεων

• Μειωμένος Βαθμός Απόδοσης (COP, coefficient of performance)

• Σφάλμα Συστήματος Αντιστροφέα (inverter)

• Διαρροή Ρεύματος στον Αντιστροφέα (inverter)

• Γήρανση των πάνελ σε βαθμό μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο (δλδ. δεν ισχύουν οι όροι εγγύησης)

• Φθορά στη μόνωση των καλωδιώσεων (π.χ. τριβές λόγω αέρα) (βλάβη)

• Φθορά στους συνδέσμους των καλωδιώσεων (MC4) (κακό πρεσάρισμα MC4 από κατασκευής)(βλάβη)

• Καμένη κυψέλη στα πάνελ (hot spot) (βλάβη)

• Βραχυκυκλωμένη δίοδος στα πάνελ (βλάβη)

• Αυξημένη ρύπανση – βρωμιά στα πάνελ (καπνιές, λίπη, κολλώδεις επικαθήσεις,  βροχή με σκόνη, σκόνη περιβάλλοντος κλπ)

• Ελαττωματική/ατελή γείωση

• Ασυμμετρία Φάσεων ΔΕΗ κ.α.

Από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι οποιαδήποτε από τις παραπάνω βλάβες ή σφάλματα λειτουργίας μπορεί να παρουσιαστεί  καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος και αν δεν γίνει γρήγορα αντιληπτή, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγής δηλαδή απώλεια εσόδων πολλών ημερών ή/και εβδομάδων.

Απαραίτητη είναι λοιπόν η συντήρηση του οικιακού φωτοβολταϊκού σας συστήματος, η οποία διασφαλίζει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης του συστήματός σας καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του και την είσπραξη των μέγιστων δυνατών εσόδων.  

Στην GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχουμε σχεδιάσει ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης που σκοπό έχουν αφενός να σας απαλλάξουν από το βάρος και το άγχος της συνεχούς παρακολούθησης του συστήματός σας, αφετέρου δε να σας εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος και είσπραξης εσόδων.