Προδημοσίευση του οδηγού για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Προδημοσιεύτηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, ο οδηγός του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», στο site του ΥΠΕΝ, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και […]