Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Mecasolar

meca


Εταιρικό προφίλ

Η MECASOLAR είναι μία εταιρεία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και διανομή 2-Αξονικών Ηλιοστατών, 1-Αξονικών Αζιμουθιακών Εποχιακών Ηλιοστατών, Σταθερών Πλαισίων και της βίδας θεμελίωσης γενικής χρήσης MECASREW με την πιο Υψηλή Τεχνολογία.
Από την άλλη πλευρά, οι 1-αξονικοί αζιμουθιακοί ηλιακοί ηλιοστάτες με εποχιακή ρύθμιση κλίσης αυξάνουν την παραγωγή κατά 5% σε σχέση με τους παραδοσιακούς 1-αξονικούς ηλιοστάτες και κατά 28% σε σχέση με μία Σταθερή εγκατάσταση. Η βίδα θεμελίωσης γενικής χρήσης MECASREW έχει ΕΓΓΥΗΣΗ 25 ετών
Η Mecasolar είναι μία εταιρεία με απόλυτη προσήλωση και αφιέρωση στον πελάτη. Με στόχο να ικανοποιήσουμε τις διάφορες ανάγκες που μπορούν να παρουσιάσουν οι πελάτες μας, προσφέρουμε μία σειρά από επιπρόσθετες υπηρεσίεςμε την πώληση του tracker:

  • Υπηρεσία μηχανικής μελέτης και υλοποίησης ενιαίου project με την αντίστοιχη θεώρησή του από τον Σύλλογο Μηχανικών.
  • Υποστήριξη και διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του έργου, θέτοντας στη διάθεσή σας το Τμήμα μελετητών μηχανικών μας.
  • Προσαρμογή στις ανάγκες του “project management”  που απαιτεί ο πελάτης,προγραμματίζοντας τις παραδόσεις των ηλιοστατών και των σταθερών πλαισίων στις πιο κατάλληλες προθεσμίες για τους πελάτες μας και χειριζόμενοι κατά τρόπο ολικό και συνδυασμένο τη διαδικασία μεταφοράς και παράδοσης.
  • Προσαρμογή στις δικές σας ανάγκες ισχύος τόσο των φωτοβολταϊκών πάνελ όσο και των μετατροπέων. Επιπλέον, σε περίπτωση που το θελήσουν οι πελάτες, πραγματοποιούμε την εγκατάσταση των μετατροπέων και των σταθερών βάσεων που έχει ζητήσει ο πελάτης.
  • Ετήσια ηλεκτρομηχανική επισκευή και προληπτική συντήρηση των ηλιοστατών και των σταθερών πλαισίων στις προθεσμίες και με την συχνότητα που θα καθορίσει ο πελάτης

 

http://www.mecasolar.com/