Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ανεμογεννήτριες

 
Ο νόμος 3851/2010 ορίζει ότι η τιμή της παραγόμενης ενέργειας που προέρχεται από αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης ή  ίσης των 50kW ισούται με 250 €/ΜWh, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί σημαντικά την αδειοδοτική διαδικασία για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένα απαλλάσσει τις ανεμογεννήτριες ισχύος μικρότερης από 100 kW από την  υποχρέωση άδειας παραγωγής και άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Μάλιστα για ανεμογεννήτριες μικρότερες από 20 kW δεν απαιτείται και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για ανεμογεννήτριες μεγαλύτερες από 20 kW οι ενέργειες  που απαιτούνται είναι έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αρμόδιας περιφέρειας, άδεια εργασιών μικρής κλίμακας (απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας δόμησης) και αίτηση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή δηλαδή τον ΔΕΔΔΗΕ.