Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα

Η αδειοδοτική διαδικασία βήμα-βήμα
 
1. Φωτοβολταϊκά σε στέγες
 
Συστήματα <10 kWp
 
1 βήμα 
 
1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης και υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ 
→ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 
 
Συστήματα 10-100 kWp
 
2 βήματα 
 
1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
2. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΛΑΓΗΕ
→ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
 
Συστήματα 100-1000 kWp
 
3 βήματα 
 
1. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
2. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
3. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΛΑΓΗΕ
→ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
 
Συστήματα >1000 kWp
 
6 βήματα 
 
1. Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση Άδειας Παραγωγής
2. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης
3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
4. Αίτηση στον ΑΔΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης
5. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΛΑΓΗΕ → εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

6. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Λειτουργίας
 
 
2. Συστήματα επί εδάφους
 
Συστήματα <500 kWp
 
4 βήματα 
 
1. Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων – ΕΠΟ (ή έκδοση ΕΠΟ αν χρειάζεται – συνήθως σε προστατευόμενες περιοχές)
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
3. Αίτηση στο τοπικό (<100 kWp) ή περιφερειακό (>100 kWp) γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΛΑΓΗΕ
→ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
 
Συστήματα 500-1000 kWp
 
4 βήματα 
 
1. Αίτηση στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
3. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης
4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΛΑΓΗΕ
→ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
 
Συστήματα >1000 kWp
 
6 βήματα 
 
1. Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση Άδειας Παραγωγής
2. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης (περιλαμβάνει και έκδοση ΕΠΟ)
3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία
4. Αίτηση στον ΑΔΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης
5. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΛΑΓΗΕ → εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

6. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Λειτουργίας
 
 
 
 
Πηγή: HELAPCO
 
Τελευταία ενημέρωση : Απρίλιος 2012