Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Σε απομακρυσμένες από το Δίκτυο περιοχές ή σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η παροχή μόνιμης σύνδεσης με το Δίκτυο, είναι δυνατόν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προκειμένου να υπάρχει αυτόνομη παραγωγή ρεύματος που θα καταναλώνεται εκείνη την στιγμή  ενώ το υπόλοιπο θα αποθηκεύεται σε συστοιχίες συσσωρευτών, για να μπορεί να καταναλώνεται κατά τις νυκτερινές ώρες ή σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας.
Η GLOBALENERGY Solutions Ltd καλύπτει κάθε μορφής αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα.

Οι κατηγορίες των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορούν να διακριθούν σε:

1. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Χρησιμοποιούνται τόσο σε περιπτώσεις μικρών κυρίως εποχικών αναγκών σε ρεύμα, π.χ. τροχόσπιτα, καντίνες, σκάφη αναψυχής, εξοχικές κατοικίες κτλ., όσο και σε περιπτώσεις μόνιμων αναγκών σε ρεύμα μικρής ισχύος ή και σε περιπτώσεις δυσπρόσιτων  και απομακρυσμένων από το Δίκτυο περιοχών, όπως π.χ. ηλεκτροδότηση μοναστηριών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και ασύρματων κεραιών, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, αγροτικές εργασίες όπως άντληση νερού, υδατοκαλλιέργειες, κτλ.

2. Φωτοβολταϊκά συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (Back up)

Χρησιμοποιούνται ως εφεδρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες-συσσωρευτές), από όπου αντλείται η ενέργεια σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.

3. Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγών

Χρησιμοποιούνται για την ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ιδιοκαταναλώσεων, ενώ η ενέργεια που περισσεύει πωλείται στο Δίκτυο.

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος