Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα με γεννήτρια (back-up)

Τα παρακάτω χρησιμεύουν ως παραδείγματα. Για τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου φωτοβολταϊκού συστήματος με βάση τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Αυτόνομο φ/β σύστημα ονομαστικής ισχύος 1.002Wp με γεννήτρια 2,5-3KVA Σύστημα κατάλληλο για καταναλωτές εναλλασσόμενου ρεύματος 230V. Για παράδειγμα μπορεί να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες για 3 ώρες περίπου, την τηλεόραση με το στερεοφωνικό για […]

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα AC

Τα παρακάτω χρησιμεύουν ως παραδείγματα. Για τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου φωτοβολταϊκού συστήματος με βάση τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Αυτόνομο φ/β σύστημα ονομαστικής ισχύος 501Wp Σύστημα κατάλληλο για καταναλωτές εναλλασσόμενου ρεύματος 230V. Για παράδειγμα μπορεί να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες για 3 ώρες περίπου, την τηλεόραση με το στερεοφωνικό για 5 ώρες περίπου, […]

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα DC

Σύστημα κατάλληλο για καταναλωτές συνεχούς ρεύματος 12V. Για παράδειγμα μπορεί να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες, την τηλεόραση για 5 ώρες περίπου ή το στεροφωνικό για 10 ώρες περίπου την ημέρα και το ψυγείο. Η αυτονομία του συστήματος ανέρχεται σε δύο ημέρες.   Το σύστημα αποτελείται από: 2 φ/β πλαίσια 80Wp 2 μπαταρίες 12V κλειστού τύπου 1 ρυθμιστή φόρτισης και βάσεις στήριξης Προαιρετικά […]

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Σε απομακρυσμένες από το Δίκτυο περιοχές ή σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η παροχή μόνιμης σύνδεσης με το Δίκτυο, είναι δυνατόν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προκειμένου να υπάρχει αυτόνομη παραγωγή ρεύματος που θα καταναλώνεται εκείνη την στιγμή  ενώ το υπόλοιπο θα αποθηκεύεται σε συστοιχίες συσσωρευτών, για να […]