Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα με γεννήτρια (back-up)

Τα παρακάτω χρησιμεύουν ως παραδείγματα. Για τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου φωτοβολταϊκού συστήματος με βάση τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας.

Αυτόνομο φ/β σύστημα ονομαστικής ισχύος 1.002Wp με γεννήτρια 2,5-3KVA

Σύστημα κατάλληλο για καταναλωτές εναλλασσόμενου ρεύματος 230V. Για παράδειγμα μπορεί να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες για 3 ώρες περίπου, την τηλεόραση με το στερεοφωνικό για 5 ώρες περίπου, το ψυγείο για 8 ώρες περίπου, τον Η/Υ για 2 ώρες περίπου την ημέρα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές (βλπ. πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, φούρνος μικροκυμάτων, κ.ά.). Η αυτονομία του συστήματος ανέρχεται σε δύο ημέρες και η στιγμιαία ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 2,2kW.

Το σύστημα αποτελείται από:

 • 6 φ/β πλαίσια 167Wp
 • 1 μετατροπέα
 • 8 μπαταρίες 12V
 • 1 ρυθμιστή φόρτισης
 • βάσεις στήριξης και
 • γεννήτρια 2,5-3KVA

Προαιρετικά προσφέρονται:

 • λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και
 • ψυγείο χαμηλής κατανάλωσης.

Αυτόνομο φ/β σύστημα ονομαστικής ισχύος 1.002Wp με γεννήτρια 3,5KVA

Σύστημα κατάλληλο για καταναλωτές εναλλασσόμενου ρεύματος 230V. Για παράδειγμα μπορεί να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες για 3 ώρες περίπου, την τηλεόραση με το στερεοφωνικό για 5 ώρες περίπου, το ψυγείο για 8 ώρες περίπου, τον Η/Υ για 2 ώρες περίπου την ημέρα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές (βλπ. πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, φούρνος μικροκυμάτων, κ.ά.). Η αυτονομία του συστήματος ανέρχεται σε δύο ημέρες και η στιγμιαία ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 2,6kW.

Το σύστημα αποτελείται από:

 • 6 φ/β πλαίσια 167Wp
 • 1 μετατροπέα
 • 8 μπαταρίες 12V
 • 1 ρυθμιστή φόρτισης
 • βάσεις στήριξης και
 • 1 γεννήτρια 3,5KVA

Προαιρετικά προσφέρονται:

 • λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και
 • ψυγείο χαμηλής κατανάλωσης.

 

Αυτόνομο φ/β σύστημα ονομαστικής ισχύος 2.004Wp με γεννήτρια 4-5KVA

Σύστημα κατάλληλο για καταναλωτές εναλλασσόμενου ρεύματος 230V. Για παράδειγμα μπορεί να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες για 3 ώρες περίπου, την τηλεόραση με το στερεοφωνικό για 5 ώρες περίπου, το ψυγείο για 8 ώρες περίπου, τον Η/Υ για 2 ώρες περίπου την ημέρα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές (βλπ. πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, φούρνος μικροκυμάτων, κλιματιστικό, κ.ά.). Η αυτονομία του συστήματος ανέρχεται σε δύο ημέρες και η στιγμιαία ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 4-5kW.

Το σύστημα αποτελείται από:

 • 12 φ/β πλαίσια 175Wp
 • 1 μετατροπέα
 • 8 μπαταρίες 12V
 • 1 ρυθμιστή φόρτισης
 • βάσεις στήριξης και
 • 1 γεννήτρια 4-5KVA

Προαιρετικά προσφέρονται:

 • λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και
 • ψυγείο χαμηλής κατανάλωσης.