Τέντες/Σκίαστρα

Η χρήση συστημάτων σκίασης στα κτίρια επιβάλλεται όταν τα επίπεδα ηλιοφάνειας στην περιοχή είναι υψηλά. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια όλου του χρόνου γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η χρήση συστημάτων σκίασης είναι επιβεβλημένη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η χαμηλότερη ετήσια τιμή ηλιοφάνειας είναι λίγο μικρότερη από 2.200 ώρες ετησίως στην […]

Φυτεμένα δώματα

Με τον όρο Φυτεμένο δώμα ονομάζουμε ένα δώμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κήπο, ο οποίος όμως αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με πολλά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη.  Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να πείσουν κάποιον σήμερα να αποφασίσει να αλλάξει το δώμα ή την ταράτσα του σε μία Πράσινη Στέγη. Αρχικά μια τέτοια εφαρμογή λειτουργείι μονωτικά, […]

Στεγάνωση/Υγρομόνωση

Η Στεγάνωση / Υγρομόνωση των δωμάτων ή των υπογείων, γίνεται είτε κατά την κατασκευή ενός κτιρίου είτε εκ των υστέρων. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανότητά τους και να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση. Η Στεγάνωση -Υγρομόνωση υλοποιείται με δυο τρόπους: α) Με επαλειφόμενα ελαστομερή […]

Κουφώματα

koemmerling

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ποσοστό 30% της απώλειας θερμότητας των κτιρίων το χειμώνα και αντίστοιχα της υπερθέρμανσης το καλοκαίρι προέρχεται από τα κουφώματα. Για το λόγο αυτό απαιτείται η αντικατάσταση των κουφωμάτων, ή των υαλοπινάκων αναλόγως την περίπτωση, για τη μείωση των απωλειών θερμοκρασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd χρησιμοποιεί συνθετικά κουφώματα (PVC) […]

Μονωτικά υλικά

Η εξωτερική θερμομόνωση και η θερμομόνωση της στέγης βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ τα κτίρια πρόκειται να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, η οποία εξαρτάται από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/m2. Σε όσα κτίρια δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ενεργειακής […]