Στεγάνωση/Υγρομόνωση

Η Στεγάνωση / Υγρομόνωση των δωμάτων ή των υπογείων, γίνεται είτε κατά την κατασκευή ενός κτιρίου είτε εκ των υστέρων. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανότητά τους και να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.

Η Στεγάνωση -Υγρομόνωση υλοποιείται με δυο τρόπους:

α) Με επαλειφόμενα ελαστομερή στεγανωτικά

β) Με ασφαλτικές μεμβράνες

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχοντας άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία μπορεί να εφαρμόσει όλες τις μεθόδους στεγάνωσης σε οποιοδήποτε χώρο.

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος