Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Στεγάνωση/Υγρομόνωση

Η Στεγάνωση / Υγρομόνωση των δωμάτων ή των υπογείων, γίνεται είτε κατά την κατασκευή ενός κτιρίου είτε εκ των υστέρων. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανότητά τους και να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.

Η Στεγάνωση -Υγρομόνωση υλοποιείται με δυο τρόπους:

α) Με επαλειφόμενα ελαστομερή στεγανωτικά

β) Με ασφαλτικές μεμβράνες

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχοντας άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία μπορεί να εφαρμόσει όλες τις μεθόδους στεγάνωσης σε οποιοδήποτε χώρο.