Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα; Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρμόστηκε στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήματα. Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Τυπικά αποτελούνται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) και τα ηλεκτρονικά συστήματα (αντιστροφείς), τα οποία διαχειρίζονται την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Στα αυτόνομα […]