Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα;
Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρμόστηκε στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήματα. Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Τυπικά αποτελούνται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) και τα ηλεκτρονικά συστήματα (αντιστροφείς), τα οποία διαχειρίζονται την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα προστίθεται επιπλέον σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας(συσσωρευτές-μπαταρίες).
Μία τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκά πλαίσια που συνδέονται μεταξύ τους. Όταν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν περίπου το 14% της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό είναι αθόρυβη, αξιόπιστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Στην GLOBAL ENERGY Solutions Ltd θα βρείτε όλες τιςκατηγορίες διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων:

 • Φωτοβολταϊκά πάρκα:

Πρόκειται για  σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1 kW και πάνω που εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσαετή σύμβαση.

 • Βιομηχανικές στέγες

Πρόκειται για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1 kW και πάνω που εγκαθίστανται σε στέγες βιομηχανικών κτιρίων και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσαετή σύμβαση.

 • Οικιακές στέγες:

Πρόκειται για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 kW που εγκαθίστανται σε στέγες ιδιόκτητων κατοικιών και ιδιόκτητων επαγγελματικών κτιρίων (μόνο για πολύ μικρές επιχειρήσεις) και διοχετεύουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στο Δίκτυο με εικοσιπενταετή σύμβαση.

Γιατί να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά στο σπίτι μου;
Τα οφέλη της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις κατοικίες είναι πολλά:

 • Δεν απαιτείται η ενοικίαση χώρου, ενώ με τον τρόπο αυτό αξιοποιείτε και την επιφάνεια της στέγης σας.
 • Δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ η αδειοδοτική διαδικασία είναι πολύ απλή.
 • Ο λογαριασμός της ΔΕΗ πληρώνεται από την παραγωγή της ηλιακής ενέργειας, ενώ πληρώνεστε και για το υπόλοιπο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά έχουν τα ακόλουθα μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Δεν ρυπαίνουν
 • Είναι αθόρυβα
 • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση
 • Ανεξάρτητη παραγωγή ενέργειας

Η ηλιακή ενέργεια είναι ανανεώσιμη, καθαρή και ανεξάντλητη, και αποτελεί έναν ελεύθερο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Τα φωτοβολταϊκά προσφέρουν ανάπτυξη, ωφελούν την οικονομία, και προστατεύουν το περιβάλλον! Η GLOBALENERGY Solutions Ltd μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της στέγης και προτείνοντας το βέλτιστο σχεδιασμό για τη μέγιστη δυνατή απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος των φωτοβολταϊκών;
Με τις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε κιλοβατώρα παραγωγής προκαλεί την έκλυση 1 κιλού CO2, ενός καταστροφικού για τα περιβάλλον αερίου που είναι υπεύθυνο για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τα φωτοβολταϊκά, το φαινόμενο αυτό εκλείπει! Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kW (κιλοβάτ) αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), όσο δηλαδή θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπεται η εκπομπή και άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κτλ.).