Προμήθεια γεννήτριας πετρελαίου κλειστού τύπου 6,8 kVA σε ξενοδοχείο στην Τορώνη Χαλκιδικής

2

Προμήθεια και ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου κλειστού τύπου 6,8 kVA 3000 στροφών αθόρυβης λειτουργίας για την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (backup) των κρίσιμων φορτίων αντλιών νερού σε ξενοδοχείο στην Τορώνη Χαλκιδικής   {AG}hm/hm2_gennitria_caretta{/AG}

Εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού ακτίνας προστασίας 115μ. και στάθμης προστασίας I σε 5 μέτρα υψομετρική διαφορά για την προστασία του Τηλεφωνικού Κέντρου και του Η/Ζ Γεννήτρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης {AG}hm/hm_1{/AG}