Εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού ακτίνας προστασίας 115μ. και στάθμης προστασίας I σε 5 μέτρα υψομετρική διαφορά για την προστασία του Τηλεφωνικού Κέντρου και του Η/Ζ Γεννήτρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

{AG}hm/hm_1{/AG}

2

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος