Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου ιονισμού ακτίνας προστασίας 115μ. και στάθμης προστασίας I σε 5 μέτρα υψομετρική διαφορά για την προστασία του Τηλεφωνικού Κέντρου και του Η/Ζ Γεννήτρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

{AG}hm/hm_1{/AG}

2