Αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης

{AG}hliaka/hliaka_2{/AG} Η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.Συνολικά τοποθετήθηκαν δύο προβολείς συνδεδεμένοι ο καθένας με μία φωτοβολταϊκή κυψέλη.Τα φωτιστικά λειτουργούν μέσω φωτοκυττάρου όταν υπάρχει κίνηση.Μία πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η εταιρεία μας πρόσφατα ολοκλήρωσε την προμήθεια συστήματος αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών για λογαριασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας. Η εγκατάσταση έγινε σε συνεργασία με τοπικό ηλεκτρολόγο. Συνολικά τοποθετήθηκαν τέσσερις στύλοι 5,5 μ. με δύο προβολείς LED και ένα φωτοβολταϊκό πάνελ σε κάθε στύλο. Τα φωτιστικά λειτουργούν όλη τη νύχτα μέσω αισθητήρων νυκτός. Μία πρωτοβουλία του […]