Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης

{AG}hliaka/hliaka_2{/AG}

Η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Συνολικά τοποθετήθηκαν δύο προβολείς συνδεδεμένοι ο καθένας με μία φωτοβολταϊκή κυψέλη.
Τα φωτιστικά λειτουργούν μέσω φωτοκυττάρου όταν υπάρχει κίνηση.
Μία πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου Κρήτης.