Ιστορικό της Εταιρείας

Μετά από εντατική έρευνα σε ερευνητικό επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 παρατηρώντας την ανάπτυξη και προοπτική της Ελληνικής επικράτειας στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχοντας στο δυναμικό της, εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές, και με πλήρη έρευνα αγοράς (marketing) όλου του φάσματος των Φ/Β προϊόντων της διεθνούς αγοράς, στελέχη […]