ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

"ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ – ΚΕΡΔΟΣ ΕΩΣ 7500 € ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ" Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με την μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας , ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μια μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος […]