Συχνές ερωτήσεις

Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα Αντλίες θερμότητας Εξοικονόμηση Κατ' οίκον Αυτόνομα Φ/Β συστήματα Ηλιοθερμία Γεωθερμία Ανεμογεννήτριες Ηλιακός ηλεκτροφωτισμός

Σκοπός

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» (Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στην εμπορία και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών σε όλη την Eλληνική επικράτεια και τις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν: Τη μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων (για την παροχή ζεστού νερού […]