Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Σκοπός

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» (Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στην εμπορία και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών σε όλη την Eλληνική επικράτεια και τις γειτονικές χώρες.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:

 • Τη μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων (για την παροχή ζεστού νερού και θέρμανση)
 • Υπόδειξη αγροτεμαχίων κατάλληλων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Στατικές / Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Την έκδοση αδειών παραγωγής, λειτουργίας όπως και επιδοτήσεων
 • Ειδίκευση σε εφαρμογές κτιρίων, επιχειρήσεων – βιομηχανιών, δημοσίων χώρων και αγροτικών περιοχών
 • Τεχνική Υποστήριξη / Συντήρηση, Αναβαθμίσεις, Βελτιώσεις, Τροποποιήσεις
 • Αυτοματισμούς Ελέγχου και Λειτουργίας για την επίτευξη πιο αποδοτικών και οικονομικών επενδύσεων
 • Εφαρμογές γεωθερμίας και ηλιοθερμίας
 • Διαρκή αναζήτηση αγοράς και έρευνα νέων τεχνολογιών

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την προσφορά:

 • Φωτοβολταϊκών και Υβριδικών Συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού
 • Συνδεδεμένων Φ/Β Συστημάτων και Αυτόνομων Φ/Β Συστημάτων
 • Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων θέρμανσης
 • Συστημάτων Γεωθερμίας και Βιομάζας εναλλακτικής θέρμανσης
 • Λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής κατανάλωσης
 • Μικρών συστημάτων για το τροχόσπιτο, το σκάφος ή το camping
 • Συστημάτων Αυτοματισμού Ελέγχου και Λειτουργίας των παραπάνω συστημάτων και συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου