Ποιες επιχορηγήσεις παρέχονται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04

«Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, ο υπουργός  Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστος Φώλιας υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων  τα ποσοστά ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή ενέργεια. Για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθορίζεται ενιαίο ποσοστό επιχορήγησης που ανέρχεται στο 40% για ολόκληρη την επικράτεια εκτός της Περιοχής Α, όπου το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης για κάθε περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Επιχείρησης Περιοχή σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο
Α Β Γ
Μεγάλες 20% 30% 40%
Μεσαίες 30% 40% 40%
Μικρές 40% 40% 40%
Πολύ Μικρές 40% 40% 40%

 

Το μέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/EC, με βάση τον αριθμό των εργαζομένων, τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό της επιχείρησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Τα μεγέθη αυτά υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης.»

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος