Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Σημεία ενδιαφέροντος για τα φωτοβολταϊκά προϊόντα

Τα ΦΒ πλαίσια

Η αντοχή των φβ πλαισίων στο χαλάζι δοκιμάζεται στο εργαστήριο όπου παγοκρύσταλλοι εκσφενδονίζονται με ταχύτητα 100 χλμ/ώρα.

Οι αντιστροφείς

Ο αντιστροφέας είναι η “καρδιά” του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Η επιλογή, διαστασιολόγηση και συνεργασία του με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι καίριας σημασίας για τη σωστή λειτουργία του συστήματος (δλδ. χωρίς προβλήματα) και για τη μέγιστη δυνατή ετήσια ενεργειακή απόδοση του συστήματος (kWh/έτος).
Τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των αντιστροφέων είναι :

  • το μεγάλο εύρος τάσης εισόδου (200-750V) που τους επιτρέπει συνεργασία με μεγάλη ποικιλία φωτοβολταϊκών πλαισίων  και κυκλωματικών συνδυασμών
  • άριστη προσαρμογή στις απαιτήσεις της ΔΕΗ (π.χ. συνολική αρμονική παραμόρφωση THD < 3%, που σημαίνει ότι τα προεπιλεγμένα όρια των αντιστροφέων ανήκουν στο εύρος επιτρεπτών τιμών της ΔΕΗ και μάλιστα είναι μικρότερα σε απόλυτη τιμή από τα ακραία σημεία που έχει θέσει η ΔΕΗ)
  • ειδικό σύστημα παρακολούθησης του δικτύου της ΔΕΗ για την αξιόπιστη απενεργοποίηση σε περίπτωση διακοπής από τη ΔΕΗ (αποφυγή φαινομένου νησιδοποίησης, με άλλα λόγια το σύστημα αυτό μετρά μέσω της σύνθετης αντίδρασης του δικτύου, Ζ, την κατάσταση του δικτύου ανεξάρτητα από την κατάσταση άλλων παρακείμενων μονάδων ΑΠΕ) και
  • αποδόσεις μέχρι και 98% για τους αντιστροφείς χωρίς μετασχηματιστή και μέχρι 97% για τους κεντρικούς αντιστροφείς.

Περιστρεφόμενες βάσεις φωτοβολταϊκών

Το σύστημα περιστρεφόμενων βάσεων παρακολουθεί μέσω ηλιοστάτη τη θέση του ήλιου και μετακινείται έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου να πέφτουν πάντοτε κάθετα στην επιφάνεια των συλλεκτών, με αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας ενεργειακής απόδοσης από 20-45%.
Σε περίπτωση συννεφιάς ή/και ανέμου, το πλαίσιο της βάσης οριζοντιώνεται ώστε αφενός στη συννεφιά να απορροφάται αποτελεσματικότερα η διάχυτη ακτινοβολία, αφετέρου σε δυνατό άνεμο να αντέχει την ισχυρή ανεμοπίεση. Για παράδειγμα το όριο οριζοντίωσης σε ανέμους είναι περίπου τα 70 χλμ/ώρα και η αντοχή σε οριζόντια θέση μέχρι τα 140 χλμ/ώρα.