Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Γιατί GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

Οι 10 λόγοι που μας κάνουν την καλύτερη επιλογή:

  • Γιατί αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδοτική διαδικασία

Στην εταιρεία υπάρχει ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που ασχολείται με θέματα αδειοδοτικής διαδικασίας, είτε πρόκειται για την υποβολή καινούριας αίτησης είτε για τη διαχείριση εγκεκριμένης άδειας και τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας, είτε πρόκειται για την υποβολή αίτησης ελέγχου επιδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου.

  • Γιατί αναλαμβάνουμε τη χρηματοδότηση της επένδυσης

Στην εταιρεία υπάρχει ειδικό τμήμα που ασχολείται με την έρευνα των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματόδοτησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων και που αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου χορήγησης χρηματοδότησης.

  • Γιατί παρέχουμε εγγύηση καλής εγκατάστασης και λειτουργίας

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd παρέχει εγγύηση καλής εγκατάστασης και λειτουργίας, γεγονός που πιστοποιούν οι αποδόσεις των εγκαταστάσεών μας. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της εγγύησης είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των προϊόντων.

  • Γιατί έχουμε συνεργεία σε όλη την Ελλάδα

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd έχει συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, για να μπορεί να υλοποιεί έργα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και τα νησιά, αλλά και για να μπορεί να παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση παρουσίασης τυχόν σφάλματος.

  • Γιατί έχουμε εμπειρία σε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd έχει εμπειρία σε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, τόσο τεχνολογίας συστημάτων βάσεων στήριξης όσο και τεχνολογίας μετατροπέων, γεγονός που εγγυάται την καλή απόδοση της εγκατάστασης.

  • Γιατί είναι από τις παλαιότερες εταιρείες φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd είναι μία από τις παλαιότερες εταιρείες φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και συστάθηκε το καλοκαίρι του 2006 αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη εμπειρία της εταιρείας, ενώ οι παλαιότερες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που υλοποίησε η εταιρεία λειτουργούν από το 2007 και 2008.

  • Γιατί υλοποιεί έργα υψηλών αποδόσεων

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd υλοποιεί έργα υψηλών αποδόσεων, χάρη στην εξειδικευμένη μελέτη και σχεδιασμό και χάρη στη βέλτιστη διαστασιολόγηση των συστημάτων.

  • Γιατί εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, ενώ πρωτίστης σημασίας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της εφαρμογής πιστοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας.

  • Γιατί παρέχει καθημερινή τεχνική υποστήριξη

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd παρέχει καθημερινή τεχνική υποστήριξη, ενώ έχει οργανώσει ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης με έμπειρους τεχνικούς οι οποίοι παρακολουθούν την παραγωγή και λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ επεμβαίνουν σε περίπτωση παρουσίασης τυχόν σφάλματος.

  • Γιατί είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd είναι από τα παλαιότερα μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, του πρώτου συνδέσμου φωτοβολταϊκών που ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την προώθηση των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.