Συχνές ερωτήσεις

  Net Metering   Οικιακές στέγες   Βιομηχανικές στέγες   Φωτοβολταϊκά πάρκα  

Γιατί GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

Οι 10 λόγοι που μας κάνουν την καλύτερη επιλογή: Γιατί αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδοτική διαδικασία Στην εταιρεία υπάρχει ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που ασχολείται με θέματα αδειοδοτικής διαδικασίας, είτε πρόκειται για την υποβολή καινούριας αίτησης είτε για τη διαχείριση εγκεκριμένης άδειας και τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας, είτε πρόκειται για την υποβολή αίτησης ελέγχου επιδοτούμενου […]

Τεχνική υποστήριξη

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd έχει οργανώσει ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν σφαλμάτων, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες μέσω του internet σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (portal), όπου μεταφέρονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και λειτουργία της εγκατάστασης, ενώ οι τεχνικοί της εταιρείας […]

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd βασίζεται στην ικανοποίηση του πελάτη και διασφαλίζεται με την εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι η διαρκής εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, ενώ εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση και των προμηθευτών.  […]

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων για την παραγωγή και αξιοποίηση της ενέργειας, αλλά και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας. Τη φιλοσοφία της εταιρείας «υπηρετούν» οι άνθρωποι της εταιρείας, τόσο κατά τη μελέτη και σχεδιασμό με την […]

GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

Προφίλ Η απελευθέρωση της παγκόσμιας και ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η εξέλιξη της τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδήγησε τον Ιούλιο του 2006 στην ίδρυση της εταιρείας GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd. Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd, μία από τις παλαιότερες εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα, έχει καταξιωθεί στο χώρο των ΑΠΕ χάρη […]