Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Τεχνική υποστήριξη

Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd έχει οργανώσει ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν σφαλμάτων, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες μέσω του internet σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (portal), όπου μεταφέρονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και λειτουργία της εγκατάστασης, ενώ οι τεχνικοί της εταιρείας ενημερώνονται για τυχόν σφάλματα (απόκλιση απόδοσης, βλάβες) μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να προβούν σε διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονική Υποστήριξη: [email protected]
Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2310-510302, -525645