Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αντλίες θερμότητας

 
Τι είναι η αντλία θερμότητας και πως λειτουργεί;
Αντλία θερμότητας λέμε την ψυκτική συσκευή που μπορεί να λειτουργεί με αντιστροφή του ψυκτικού της κύκλου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα γνωστά μας κλιματιστικά κάνουν θέρμανση το χειμώνα. Αντιστρέφοντας τον κύκλο ψύξης, το μηχάνημα τον χειμώνα απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, την ενισχύει προσθέτοντας το θερμικό έργο του συμπιεστή και την αποδίδει στον εσωτερικό χώρο. Οι συσκευές αυτές είναι οικολογικές επειδή καταναλώνοντας λίγη ηλεκτρική ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή δεν παράγουν αλλά μεταφέρουν ενέργεια από το περιβάλλον στον χώρο. Η αξιοποίηση της μεθόδου αυτής είναι παλαιά και εξελίσσεται συνεχώς με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το μέσον από το οποίο απορροφάται η θερμότητα και το μέσον στο οποίο αυτή μεταδίδεται, όπως αέρας-αέρας, αέρας-νερό, γη-αέρας, γη-νερό κλπ. Με την συνεργασία νέων αποδοτικότερων συμπιεστών και των νέων οικολογικών ψυκτικών μέσων (φρέον) αυξάνεται ακόμα περισσότερο η απόδοση αυτών των συστημάτων. Όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία του μέσου από το οποίο απορροφάται η θερμότητα τόσο μεγαλώνει και ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας. Γι’ αυτό η λειτουργία αντλιών θερμότητας με απορρόφηση από τον αέρα σε μεσογειακά κλίματα είναι οικονομικότερη, από την Βόρεια Ευρώπη όπου έχουν περισσότερη διάδοση συστήματα με απορρόφηση από την γη που έχει σταθερή θερμοκρασία, και ονομάζονται γεωθερμικές.
 
Μπορεί η αντλία θερμότητας να αντικαταστήσει τον λέβητα;
Η μέθοδος κεντρικής θέρμανσης με αντλία θερμότητας, είναι οικολογική, αξιόπιστη και αποδοτική, δημιουργεί απίστευτη οικονομία έως και 70% έναντι των υγρών καυσίμων και η δαπάνη της αποσβένεται γρήγορα (1 έως 4 χρόνια) . Μπορεί να προστεθεί εύκολα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, και λύνει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα αυτονομίας στις ιδιοκτησίες με κοινό λεβητοστάσιο ή συγκροτήματα κατοικιών. Σε νέες εγκαταστάσεις εξασφαλίζει πλήρη αυτάρκεια σαν αυτοδύναμη εφαρμογή για θέρμανση και κλιματισμό.
 
Πώς παράγει την θέρμανση η αντλία θερμότητας;
Για την θέρμανση με αντλία θερμότητας αέρα-νερού το οποίο θα διατεθεί στην κεντρική θέρμανση, η θερμότητα απορροφάται από τον αέρα του περιβάλλοντος ενισχύεται με το έργο του συμπιεστή & θερμαίνει το νερό ως την θερμοκρασία που επιλέγουμε και η οποία πρέπει να περνά τους 50°C για να αποδίδουν τα θερμαντικά σώματα. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τους 80°C με υψηλό βαθμό απόδοσης. Το ζεστό νερό μπορεί να διατίθεται απ’ ευθείας όπως και από τον λέβητα στο δίκτυο των θερμαντικών σωμάτων ή να αποθηκεύεται πρώτα σε καλά θερμομονωμένη δεξαμενή κατάλληλης χωρητικότητας για να χρησιμοποιηθεί ετεροχρονισμένα στις επιθυμητές ώρες θέρμανσης.
 
Τι εννοούμε όταν λέμε βαθμός απόδοσης(COP);
Η απόδοση των αντλιών θερμότητας αέρα νερού αξιολογούνται σαν ειδική κατηγορία, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, από ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ευρώπη. Ανάλογα με τον βαθμό απόδοσή τους στην θέρμανση (COP) και σε συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες, παίρνουν ετικέτα ενεργειακής κλάσης. Έτσι, ενεργειακή κλάση Α, παίρνουν αυτές που ο COP τους υπερβαίνει το 3,25 αυτές δηλαδή, που από 1Kw ηλεκτρικής κατανάλωσης αποδίδουν περισσότερα από 3,25 Kw θέρμανσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.Με την χρήση συμπιεστών νέας τεχνολογίας και νέων κατάλληλων οικολογικών ψυκτικών υγρών και ύστερα από μακροχρόνια έρευνα σε εργαστήριά, που επιβεβαιώνονται με μετρήσεις σε πραγματικές εγκαταστάσεις, ο COP των μονάδων μας ανέρχεται έως και 4,55 τον χειμώνα.
 
Ποιά είναι η διαφορά στην κατανάλωση μεταξύ λέβητα πετρελαίου και αντλίας θερμότητας;
H εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων που προκύπτει από την χρήση σύγχρονων Αντλιών Θερμότητας υψηλής απόδοσης για κεντρική θέρμανση είναι πραγματικά εκπληκτική. 
-Έστω ότι το φορτίο για την θέρμανση μιας κατοικίας στην Θεσσαλονίκη είναι 24.000Kcal/h Για αυτό το φορτίο από λέβητα πετρελαίου θέρμανσης απαιτούνται 2,94 Lt/h αξίας 3,70 € (Η απόδοση είναι 8.515 Kcal/lt, και η αξία του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται στα 1,26 €/ lt,)
Αντίστοιχα από Αντλία Θερμότητας με μέσο βαθμό απόδοσης COP 4,55 απαιτούνται 6,2 KW ηλεκτρικής κατανάλωσης, που προκύπτει 24.000 Kcal/h / 0,860 = 27,9 KW, 27,9 KW / 4,55 = 6,2 KW με ανάλογο κόστος:
– Με την μέση ανώτερη τιμή του ισχύοντος οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ (0,13 €/KWh) μας κοστίζει :
6,2KW x 0,13€ / KWh = 0,706 € Έχουμε δηλαδή μια εξοικονόμηση που φθάνει το 72% 
Έτσι, αν για παράδειγμα, για την θέρμανση της οικίας καταναλωθούν 2.000Lt πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 2520 €,
η ετήσια αντίστοιχη κατανάλωση για την αντλία θερμότητας είναι 705 € και η ετήσια εξοικονόμηση είναι 1815 €.
– Με το μειωμένο οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο της ΔΕΗ μας κοστίζει: 6,2KW x 0,054 €/KWh = 0,334 € για κάθε 24.000Kcal/h.Η διαφορά λοιπόν που προκύπτει πάντα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 3,70-0,334=3,366€ Εξοικονόμηση ενέργειας 91% .Έτσι στο ίδιο παράδειγμα αν για την θέρμανση της οικίας, χρειάζονται 2.000Lt/Έτος πετρέλαιο, αξίας 2520€, η ετήσια αντίστοιχη κατανάλωση με αντλία θερμότητας είναι 227€ και η ετήσια εξοικονόμηση είναι 2293 €. Εδώ βέβαια είναι απαραίτητη η αποθήκευση ενέργειας σε δεξαμενή θερμοσυσσώρευσης κατάλληλου μεγέθους.
– Συνδυασμένη λειτουργία με ημερήσιο και μειωμένο νυκτερινό τιμολόγιο χρέωσης σε συσχετισμό από 50% έως 80% νυκτερινό και 20% ημερήσιο, ανάλογα με τα μεγέθη του κτιρίου, του μηχανήματος και της δεξαμενής θερμοσυσσώρευσης, Προκύπτει εξοικονόμηση χρημάτων σε ποσοστό από 72 έως 91%.
Η θερμοσυσσώρευση της ενέργειας που παίρνουμε από αντλία θερμότητας γίνεται σε μεγάλες, καλά θερμομονωμένες δεξαμενές ζεστού νερού. Εκεί αποθηκεύουμε θερμότητα τις ώρες του μειωμένου τιμολογίου με την ελάχιστη χρέωση πχ 0,054 €/KW τρέχουσα τιμή  για να την πάρουμε στους χώρους όποτε επιθυμούμε. 
 
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης νυκτερινού ρεύματος με αντλία θερμότητας;
Ο συνδυασμός αντλίας θερμότητας και μειωμένου νυκτερινού τιμολογίου με θερμοσυσσώρευση ενέργειας σε δεξαμενή νερού,εκτός από την τεράστια για τον 
καταναλωτή οικονομία,προσφέρει ακόμα τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:
– Βελτιώνει την λειτουργία και τον βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας για καθαρά λειτουργικούς λόγους,
– Μειώνει το απαιτούμενο μέγεθος του μηχανήματος, με κέρδος στο κόστος εγκατάστασης.
– Μειώνει το κόστος λειτουργίας και του κλιματισμού το καλοκαίρι που μπορεί να γίνεται με συνδυασμένη εγκατάσταση νερού και fancoils, όπου ο κλιματισμός είναι πιο υγιεινός. Το νερό ψύχεται και αποθηκεύεται στην δεξαμενή από το ίδιο μηχάνημα, που λειτουργεί ως ψύκτης, τις νυκτερινές ώρες 23.00 – 07.00 για να το πάρουμε τις ζεστές ώρες της ημέρας.  – Ωφελεί το περιβάλλον αφού η μείωση των φορτίων αιχμής σημαίνει λιγότερη καύση στα εργοστάσια της ΔΕΗ άρα λιγότερες εκπομπές CO2 και λιγότερο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 
Τι δυνατότητες έχει μια αντλία θερμότητας;
Οι αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης επιλέγονται κατόπιν μελέτης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Υπάρχει η δυνατότητα παραλληλισμού μονάδων για μεγαλύτερες αποδόσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομα σε νέες εγκαταστάσεις, είτε να προστεθούν σε υπάρχοντες λέβητες.
Υπάρχει ταυτόχρονα η δυνατότητα, παραγωγής ζεστών νερών χρήσης δωρεάν με ανάκτηση όταν λειτουργεί ο κλιματισμός, πολύ οικονομικά με COP από 5 έως 10, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
 
Είναι εύκολος ο χειρισμός τους;
Ο χειρισμός των συσκευών είναι εύκολος μέσω ενσύρματου ή ασύρματου χειριστηρίου. Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα για όσο χρειάζεται ανάλογα με την χρήση, πάντα μέχρι την τελική θερμοκρασία νερού που επιλέγεται εύκολα και ελέγχεται ηλεκτρονικά από θερμοστάτη.
 
Τί αξία έχει μια αντλία θερμότητας;
Η αξία των αντλιών θερμότητας αέρα νερού οικιακού μεγέθους είναι μεγαλύτερη απ’ αυτήν ενός αντίστοιχου λεβητοστασίου όμως συνυπολογίζοντας την μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας η διαφορά αυτή είναι γρήγορα αποσβέσιμη (1 έως 4 χρόνια) . Σε ένα καινούριο σπίτι το κοστολόγιο είναι περίπου το ίδιο γιατί δεν υπάρχει λεβητοστάσιο του οποίου την αξία γλιτώνουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αντλία θερμότητας μπορεί να δροσίσει τον χώρο  το καλοκαίρι. Το κόστος συντήρησης των μηχανημάτων που γίνεται μια φορά τον χρόνο είναι μικρό και η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται από 20 έτη. Το μέγεθος τους είναι μικρό 60 κιλά έως 300 κιλά  τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και δεν απαιτείται λεβητοστάσιο.